do kasy suma: 0,00 zł
Zwroty i reklamacje

 Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@sklepdlastew.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie

na paczkomat : JZD10M

lub

na adres: al. Piłsudskiego 8 b, Jastrzębie - Zdrój 44-335 , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@sklepdlastew.pl lub drogą pocztową na adres al. Piłsudskiego 8 b, Jastrzębie - Zdrój 44-335

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać pocztą na adres: al. Piłsudskiego 8 b, Jastrzębie - Zdrój 44-335.

W związku z wadą możesz żądać:

 • usunięcia wady,

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,

 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacja obuwia 4PLANESonly - dodatkowe informacje.

Reklamacje rozpatrywane są przez producenta.Prosimy, pamiętaj, że każdy rodzaj obuwia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Reklamacja obuwia:

 1. Na obuwie jest udzielana 24 miesięczna gwarancja. 

 2. Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia, który jest zależny od stosowania według zaleceń dotyczących konserwacji oraz użytkowania.

 3. Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia spowodowane z winy producenta. Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane zbytnią intensywnością użytkowania, nieprzestrzeganiem zasad użytkowania (przeznaczenia obuwia) oraz przez brak prawidłowej konserwacji. 

 4. Reklamowane obuwie powinno być czyste, suche i niezużyte, bez uszkodzeń mechanicznych.

 5.  Reklamacje należy składać zaraz po ujawnieniu się wady obuwia, czyli momencie powstania usterki w celu wskazania jego niezgodności.

 6. Reklamację obuwia należy składać poprzez napisanie wiadomości e-mail na adres info@sklepdlastew.pl, do wiadomości należy dołączyć scan dowodu zakupu.

 7. Uszkodzone obuwie odeślij pocztą na adres: SDS, al. Piłsudskiego 8 b, Jastrzębie - Zdrój 44-335.

 8. Informację odnośnie rozpatrzenia reklamacji otrzymasz do 14 dni

 9. Jeśli reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona pozytywnie produkt zostanie naprawiony,  lub wymieniony na nowy do 30 dni. 

 10. Jeśli reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona pozytywnie, a z przyczyn technicznych naprawa usterki lub wydanie nowej pary butów będzie niemożliwe, wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny.

   

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika.

 2. Komfortu i wygody obuwia.

 3. Nie podlegają reklamacji: 

 • uszkodzenia mechaniczne, na przykład oderwanie ozdobników, obicia, otarcia, przetarcia szwów,

 • uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy,

 • uszkodzenia powstałe w skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,

 • wady jawne, widoczne w chwili zakupu,

 • zabrudzenia, plamy i zacieki na obuwiu,

 • odkształcenia w wyniku zamoczenia obuwia,

 • płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spowodowane nieprawidłową konserwacją,

 1. Degradacji materiałów wskutek działania substancji czyszczących, środków dezynfekujących. Przemakania obuwia z naturalnych, szlachetnych skór. Różnic w kolorze i fakturze skóry. 

 2. Załamań i zmarszczeń powstałych w trakcie użytkowania, wynikających z naturalnych właściwości skóry.

 3. Obuwia z wadami jawnymi widocznymi, już w momencie sprzedaży.

 4. Odbarwienia wnętrza buta pod wpływem potu, bądź przemoczenia.

 5. Uszkodzeń wynikających z nadmiernego zużycia obuwia. 

 6. Odbarwień obuwia lub jego pół pary wystawionego na działanie mocnego światła sztucznego lub słonecznego.

   

 Konserwacja i użytkowanie obuwia:

 1. Obuwie należy konserwować i czyścić zgodnie z naszymi zaleceniami: 

Zabrudzone wierzchy obuwia umyć miękką szmatką delikatnie zwilżoną w wodzie i wysuszyć w temperaturze pokojowej, następnie stosować pasty lub kremy na bazie naturalnych wosków zgodnie z kolorem lica skóry. Po przeschnięciu delikatnie polerować miękką tkaniną lub miękką szczotką odpowiednią do czyszczenia obuwia.

 1. Podczas wkładania / zdejmowania obuwia nie należy używać nadmiernej siły.

 2. Pamiętaj, aby odpowiednio zaimpregnować skórę przed wyjściem na dwór w deszczowy dzień.

 3. Należy unikać przemoczenia obuwia lub jego przepocenia. W takim przypadku należy suszyć obuwie w miejscu przewiewnym, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze pokojowej, co najmniej przez 48 godzin. But należy wypełnić papierem wilgociochłonnym, w celu nadania im prawidłowego kształtu. Do suszenia obuwia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków.

 4. Nie należy nakładać nowej warstwy pasty na starą.

 5. Niedopuszczalne jest pranie obuwia, pozbawia to skórę elastyczności powoduje pękanie i napręża skórę.

   

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl